1.       ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Ο.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας στην Τρίπολη. Ολοκληρώθηκε.
 
2.       Π. ΧατζηνικολΑου Ο.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας . Ολοκληρώθηκε.
 
3.       ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας στην Κομοτηνή. Ολοκληρώθηκε.
 
4.       ΑφοΙ ΤαχμαζΙδη – ΚΡΕΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε.
 
5.       ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ – ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια και κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ολοκληρώθηκε.
 
6.       ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε.
 
7.       ΚΙρκη α.ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (Rendering) της εταιρείας στη Βόνιτσα. Ολοκληρώθηκε.
 
8.       ΜΑΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (Rendering) της εταιρείας στη Πτολεμαίδα. Ολοκληρώθηκε.
 
9.       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ- ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering)   της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε
 
10.   ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α. – ΝΤΟΥΦΑΣ Δ. Ο.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων (Rendering) της εταιρείας στο Ν. Λαρίσης . Ολοκληρώθηκε
 
11.   ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων της εταιρείας στην Καβάλα . Ολοκληρώθηκε
 
12.   Β.Ι.Κ.Η Α.Ε. : Προμήθεια εξοπλισμού και επίβλεψη εγκατάστασης μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στον Δ.Φιλιππιάδας. Ολοκληρώθηκε.
 
13.   Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Λαμπρινό Ξάνθης) : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στην Ξάνθη. Ολοκληρώθηκε
 
14.   ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (Rendering)   της εταιρείας . Ολοκληρώθηκε.
 
15.   ΓΙΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων της εταιρείας στην Καστοριά. Υπό έγκριση
 
16.   ΜΑΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: Σχεδίαση, οικονομοτεχνική μελέτη, επίβλεψη εκσυγχρονισμού σφαγείου, τυποποιητηρίου κρέατος και ολοκλήρωση μονάδας Rendering. Υπό έγκριση
 
 17.   ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας θερμικής αδρανοποίησης (S.R.S)   της εταιρείας στη Χαλάστρα Θεσ/κης. Ολοκληρώθηκε.