1. ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμου της εταιρείας στο Ν. Λακωνίας. Ολοκληρώθηκε.

2. ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α. – ΝΤΟΥΦΑΣ Δ. Ο.Ε. : Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμου της εταιρείας στο Ν. Λαρίσης . Ολοκληρώθηκε

3. ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.: Σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμου της εταιρείας στο Ν. Καρδίτσας . Ολοκληρώθηκε.